Solbågens förskola

Solbågens förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.
Förskolan genomförde en extern kvalitetsgranskning i maj 2014 och klarade med marginal att uppfylla villkoren för certifiering.
Till höger finns en länk till Qualis granskningsrapport som beskriver förskolans kvalitet inom elva områden.

Om vår förskola

Solbågens förskola har IT-profil och är utrustad med smartboard och lärplattor på varje avdelning. Förskolan flyttade in i nybyggda lokaler under 2012/13.
Förskolan har fyra avdelningar, Fjärilen och Nyckelpigan för de yngsta barnen samt Trollsländan och Myggan för de äldsta barnen.

Vi lägger stor vikt vid att se och bekräfta varje barn, uppmuntra och stödja, lyssna och finnas till hands. Vi månar om att skapa en öppen dialog och en tillitsfull relation till er föräldrar. Det är viktigt att ni känner er trygga för att barnen ska göra detsamma.

Vi strävar efter att utforma utmanande lärmiljöer som inspirerar barnens entreprenöriella förmågor som nyfikenhet, kreativitet och stimulerar till lust att lära. Vi vill att verksamheten på förskolan ska ge barnen positiva upplevelser och erfarenheter av språk, matematik, naturvetenskap, teknik och tekniska hjälpmedel.

Barnen lär genom leken, så hela dagen ska vara lek- och lustbetonad.
Vi ger tid till lek där barnen övar sig i samarbete, turtagning och att lyssna på varandra.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och följa barnens utveckling och lärande. Barnen är själva delaktiga i att dokumentera sina upptäckter och nya erfarenheter vilket gör att de får syn på och blir medvetna om sitt eget lärande.

Vår värdegrund

På Solbågens förskola ska alla barn och vuxna känna glädje och trygghet, ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Förskolan präglas av en varm och positiv atmosfär med respekt för människors olikheter och olika behov. Alla barn är välkomna till vår förskola och alla ska känna sig sedda och respekterade av barn och vuxna. Alla barn har rätt att vara med i gemenskapen och möta vuxna som har ett ödmjukt och lyhört förhållningssätt.

Alla på förskolan ska verka för en god hälsa och trygghet genom att utveckla goda relationer mellan förskola och hem, alla föräldrar ska känna tillit till förskolan.
På Solbågens förskola tar all personal ett gemensamt ansvar för alla barn.

Kompissolen hjälper oss att konkretisera och tydliggöra vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar.

Vår vision

”Barn som leker, lär och utvecklas i multimedias värld”.
Vi använder oss av dagens teknik som ett kompletterande hjälpmedel i verksamheten. Vi använder digitala verktyg för att utmana och stödja barnen i deras utveckling och lärande.

Våra verksamhetsmål

Som en del i det livslånga lärandet vill vi på Solbågens förskola ge varje barn i samspel med andra en stimulerande, utvecklande och positiv förskoletid. Vi utgår från målen i förskolans läroplan med aktuell forskning som grund och fokus på värdegrund och barns utveckling och lärande.

Förskolans IT profil innebär att vi använder digitala verktyg som lärplattor och smartboard för att utmana och stödja barnen i deras utveckling och lärande.
Vi strävar efter att utforma ett entreprenöriellt förhållningssätt som stärker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Barnen på Solbågens förskola ska känna; Jag kan, jag vill, jag vågar.

Vi arbetar med medveten högläsning i mindre grupper där vi samtalar om bokens innehåll. Vi arbetar i olika grupper med att utforska naturvetenskap och teknik.Vi arbetar med matematik både planerat och i vardagen.
Kultur och hälsa är prioriterade områden. Vi arbetar med musik där de äldsta barnen deltar i Knatteorkester med instrument från Bunnemusic. Vi arbetar med hälsa, miljö och hållbar utveckling genom Grön Flagg, rörelselek och Miniröris.

Läs mer om vårt arbetssätt i vår verksamhetsbeskrivning, se länk nedan.

Avdelningar

 • Fjärilen
 • Nyckelpigan
 • Trollsländan
 • Myggan

Dokument

Karta och vägbeskrivning till
Gymnaisevägen 4 B

Kontakt

 • Solbågens förskola

  Gymnaisevägen 4 B
  824 34 Hudiksvall


  Avdelningar
  Fjärilen 0650-55 64 62
  Trollsländan 0650-55 64 63
  Nyckelpigan 0650-55 64 64
  Myggan 0650-55 64 65

  Förskolechef Lotta Andersson-Damberg
  Telefon: 0650-195 40
  E-mail: lotta.andersson-damberg@hudiksvall.se

  Administration
  ansökan och placering
  Telefon: 0650-55 60 52
  Fax: 0650-381 57

  Administration
  schema, inkomst och fakturor
  Telefon: 0650-195 25
  Fax: 0650-195 02

Granskad/uppdaterad den 3 oktober 2014