Östra skolan

Om skolan

Östra skolan är en 7-9 skola. Skolan är en gammal traditionell läroverksbyggnad, över 100 år gammal. Byggnaden är sedan några år nyrenoverad och vi har vår verksamhet i mycket bra och ändamålsenliga lokaler.

Samtliga elever har en egen dator med uppkoppling mot ett trådlöst nätverk. Vi utökar årligen antalet interaktiva tavlor för att så snabbt som möjligt kunna ha modern teknik i de flesta arbetsrummen. 

Närheten till staden gör att vi kan samverka med Hälsinglands museum, näringsliv med flera.

Organisation

Skolan är uppdelad i två arbetslag men vi har ambitionen att skolan ska kännas och upplevas som en enhet.

Vi har under detta läsår även hälsat grundsärskolan åk 7-9 välkomna hit, vilket innebär att vi är 14 klasser med totalt 320 elever.

Ett väl fungerande elevhälsateam med kuratorer och specialpedagoger finns som stöd för elever i behov av hjälp i någon form. Vi delar teamet med ett par andra skolor men de finns på plats på Östra skolan flera dagar i veckan.

Vi har ett mycket aktivt elevråd och jobbar ständigt med att förbättra klassråden och exempelvis matrådet så att alla elevers åsikter om förbättringar verkligen kommer fram och diskuteras.

På Östra skolan finns ett föräldraråd. Föräldrarådet träffas två gånger per termin för att diskutera aktuella frågor. Rådet fungerar som ett bollplank och diskussionsforum för rektor och skolans personal. Ett par föräldrar från varje klass utses att representera i rådet där även politiker och personal ingår. Rådet leds av rektor.

Dokument

Karta och vägbeskrivning till
Djupegatan 2

Kontakt

 • Östra skolan

  824 50 Hudiksvall

  Besöksadress: Djupegatan 2


  Rektor Sten Bodin
  Telefon: 0650-192 27

  Administration
  Telefon: 0650-191 79

  Sjukanmälan och kontakt
  Telefon: 0650-192 08 mellan kl 8-9
  Om expeditionen inte svarar, lämna meddelande på telefonsvararen

  Personalrum
  Telefon: 0650-191 80

  Arbetsrum 1
  Telefon: 0650-194 63

  Arbetsrum 2
  Telefon: 0650-193 02

  Arbetsrum 3
  Telefon: 0650-192 30

  Arbetsrum HK
  Telefon: 0650-191 82

  Bibliotek
  Telefon: 0650-192 08

  Pedagogassistent
  Telefon: 0650-193 89

  Studie- och yrkesvägledare
  Telefon: 0650-192 28
  Alla måndagar fr o m vecka 36 kan du även träffa vägledare på Centrum för utveckling och lärande, Cul mellan klockan 16-19


  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.


Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 23 maj 2014