Östra skolan

Om skolan

Vår skola är en grundskola och grundsärskola 7-9 . Vi finns vackert placerad på östra stadsdelen av Hudiksvall med en fantastisk vy över sjöbodar och hamninlopp till Hudiksvall. I direkt anslutning till skolan ligger kommunens nya Sportpark  som är en naturlig mötesplats för både unga och gamla.

Vi är ungefär 320 elever på vår skola och cirka 30 medarbetare. Våra lokaler är ljusa och fina och är sedan ett par år tillbaka nyrenoverad och den upplevs som ren och fräsch. Vi har en ljus och trivsam skolrestaurang med tillagningskök som ger möjligheter att ge skollunchen en mer lokal och personlig prägel.

Närheten till friluftsområdet på öster med motionsspår, planer och den mycket fina skidstadion (Karta över elbelysta spår på Öster (pdf-fil) gör att vi har möjligheter till stor flexibilitet under våra friluftsdagar samt i idrottsundervisningen. Närheten till centrala Hudiksvall ger oss möjligheten att använda den stora idrotts- och simhallen under stor del av våra idrottslektioner vinterhalvåret.

Alla elever hos oss har en egen dator som de använder via uppkoppling mot vårt eget LAN och vi nyttjar Google aps. Det fortgår löpande en utbyggnad av tekniken i alla våra arbetsrum och inom ett par år ska samtliga rum ha interaktiva tavlor.

Till stöd för kunskapsutveckling och trivsel på vår skola har vi ett väl fungerande elevhälsateam som består av skolans kurator och skolsköterska samt speciallärare och rektorer.

Vårt elevråd är mycket aktivt och träffas med stöd av en lärare regelbundet för att diskutera och kommentera arbetet på och upplevelsen av skolan. Inför elevrådsmötena ha varje klass även sitt klassråd där frågor tas upp och förs vidare.

Som ett viktigt bollplank och diskussionsforum för rektorerna har vi även vårt föräldraråd som träffas minst ett par gånger per läsår och där mer allmänna frågor kring skolan tas upp.

Vår vision

Vi vill att alla elever skall känna sig ”hemma” hos oss. Det gör vi genom att ha en öppen och välkomnande atmosfär mellan alla på skolan. Ingen ska känna sig utanför.

Vi vill förbättra miljöarbetet på skolan genom att börja arbeta efter Grön Flagg och vi hoppas att vi ska vara igång ordentligt under läsåret 2014/15.

Vi vill utveckla vår skola genom att skapa en större lust och nyfikenhet att lära. Detta ska ske genom en mer variation av lektioner och undervisning .Vi kommer att skaffa oss erfarenhet och få uppslag genom att alla lärare regelbundet skall besöka varandra s.k ”Learning study”. Vi kommer dessutom under de kommande åren att genom ett Erasmusprojekt inom EU besöka två skolor i England som lyckats väldigt bra inom detta området.

Resultat

När våra elever slutar hos oss efter tre år ska de och deras målsmän, när de ser tillbaka;

 • minnas en lugn och harmonisk högstadietid 
 • känna sig mycket nöjda med sin skolgång och att de har presterat efter sin förmåga
 • känna sig mycket nöjda med det stöd som vi på skolan har givit dem
 • känna sig väl förberedda för kommande studier
 • Känna att de med övertygelse kan rekommendera Östra skolan till andra

Att resultaten hela tiden förbättras mäter vi två gånger per år i vår ”Elevbarometer”.

 

Dokument

Karta och vägbeskrivning till
Djupegatan 2

Kontakt

 • Östra skolan

  Djupegatan 2
  824 50 Hudiksvall


  Rektor Sten Bodin
  Telefon: 0650-192 27

  Administration
  Telefon: 0650-191 79

  Sjukanmälan och kontakt
  Telefon: 0650-192 08 (mellan kl 8-9)
  (Om expeditionen inte svarar, lämna meddelande på telefonsvararen)

  Biblioteket
  Telefon: 0650-192 08

  Studie- och yrkesvägledare
  Telefon: 0650-192 28
  (Alla måndagar fr o m vecka 36 kan du även träffa vägledare på Centrum för utveckling och lärande, Cul mellan klockan 16-19)

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 27 augusti 2015