Skolbyn

Om skolan

Skolbyn är en centralt belägen F-6-skola med åldershomogena grupper.

Skolan har funnits på samma plats sedan 1960-talet, men den skola vi har nu byggdes 2005.

Eleverna har träslöjd på Skolbyn men textilslöjd på Östra skolan. Vi har elljusspår, skolskog, sportpark och badhus inom gångavstånd.

Skolan har för närvarande cirka 200 elever fördelade på 7 klasser (inklusive förskoleklass). På Skolbyn arbetar ett tjugotal välutbildade pedagoger som är uppdelade i olika arbetslag.

På Skolbyn finns fyra fritidshemsavdelningar: en avdelning för barn från 
f-klassen, en avdelning för årskurs 1, en för årskurs 2 och en för årskurs 3.

På skolan finns ett föräldraråd som har möten två gånger per termin. I rådet finns representanter för arbetsledning, personal, föräldrar samt politiker.

Förvaltningens ledord: Jag vill, Jag kan, jag vågar ska genomsyra verksamheten och de prioriterade områdena för 2013/2014 är språket, entreprenöriellt lärande och inkludering.  

Skolbyn deltar från och med hösten 2013 i ett Commenius-projekt i samarbete med Sandvalla skola, Iggesunds skola samt en skola i Exeter, England. Projektet kommer att behandla frågor om framför allt det entreprenöriella lärandet. 

Dokument

Karta och vägbeskrivning till
Muraregatan 1 A

Kontakt

 • Skolbyn

  Muraregatan 1a
  824 50 Hudiksvall


  Rektor Eva-Lisa Melin
  Telefon: 0650-194 32

  Administration
  Telefon: 0650-55 65 07

  Sjukanmälan och kontakt
  Telefon: 0650-191 88

  Fritidshem
  Telefon: 0650-193 88
  Alternativ telefon: 0650-191 86

  Prata med din lärare eller rektor om du vill komma i kontakt med elevhälsan, där skolsköterska och skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog ingår.

Relaterade länkar

Granskad/uppdaterad den 27 augusti 2015