Bo och leva

Många faktorer bidrar till en god livsmiljö. Bra boende, trygghet, närhet till naturen och tillgång till bra vatten och avlopp och säker mat.

Här får du svar på frågor som: Hur får jag bygga? När har återvinningscentralen öppet? Vad är en ekokommun? Hur gör jag mitt hem brandsäkert? Kan jag få bredband? Hur sänker jag min energiförbrukning? Vad har jag som fastighetsägare för skyldigheter?

 • 6 september 2010

  Avfall och återvinning

  Arbetet med avfall och återvinning innebär ett stort ansvar för vår framtida miljö - ett ansvar som vi alla måste hjälpas åt med. På Ulvbergets...

 • 14 april 2010

  Bostadsanpassningsbidrag

  Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du behöva anpassa din bostad för att du ska ta dig in och ut, förflytta dig i bostaden, laga mat,...

 • 14 september 2010

  Parker och torg

  I Hudiksvalls kommun finns 80 ha parkmark och 390 ha naturmark. Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av kommunens parker, planteringar,...

 • 25 november 2011

  Bredband via Hudiksvalls stadsnät

   I Hudiksvalls kommun har 96 procent av invånarna möjlighet att koppla in sig på bredband via kommunens öppna stadsnät. Hudiksvalls stadsnät drifta...

 • 16 april 2010

  Bygga

  Information till allmänheten om nya bygglovbefriade åtgärder Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmet...

 • 27 januari 2011

  Fastighetsägares ansvar

  Att äga en fastighet innebär en hel del ansvar. Förutom att hålla ditt hus i gott skick måste du visa hänsyn så att du inte orsakar olägenheter för...

 • 15 april 2010

  Gator och vägar

  Kommunen ansvarar för skötsel av gator och vägar inom tätorterna Hudiksvall, Enånger, Njutånger, Iggesund, Sörforsa, Näsviken, Delsbo, Bjuråker och...

 • 15 april 2010

  Livsmedel

  Misstänkt matförgiftning Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du kontakta Norrhälsinge miljökontor så snart som möjligt. Vi kontaktar...

 • 27 januari 2011

  Miljö och energi

  Om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenskar skulle det behövas drygt tre jordklot. Vi har bara ett och dess resurser måste vi samsas om....

Till Hudiksvall

Funderar du på karriär och en framtid i Hudiksvalls kommun? På webbplatsen tillhudiksvall.se som drivs av Hudiksvalls näringslivs AB i samarbete med bland andra Hudiksvalls kommun finns både information och inspiration.

Letar du bostad?

Granskad/uppdaterad den 28 maj 2015