Bygga

Information till allmänheten om nya bygglovbefriade åtgärder

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver, till skillnad från friggebodarna, anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med plan- och bygglovskontoret om du planerar att bygga så kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till byggnadsnämnden. Kontorets telefontid är måndag - fredag 10-12 och besökstid måndag - fredag 13-15.

Lagen trädde i kraft den 2 juli och mer information finns i Boverkets broschyr "Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?"

Handlingar som lämnats in före 2 juli 2014 kommer att behandlas enligt tidigare lagstiftning.

Riksdagen har även beslutat att den 1 juni 2014 togs den obligatoriska byggfelsförsäkringen bort. 

Bygglov / Anmälan

Om du ska bygga ett nytt hus, bygga till eller bygga om, behöver du i de flesta fall ett bygglov eller anmälan.

Ta kontakt med plan- och bygglovskontoret så får du veta vad som gäller.

Plan- och bygglagen

Lagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Strandskydd

Ska du bygga nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens. 

Plan- o bygglovskontoret har följande besöks- och telefontider.

Telefontid bygglovhandläggare och plan- o bygglovchef: 10:00 - 12:00
Telefontid övrig personal: 08:00 - 12:00 -- 13:00 - 16:30
Tel.nr exp: 0650-193 45

Besökstid: 13:00 - 15:00


 

Riktlinjer för plank / staket / mur:

Byggnadsnämnden tog 2014-03-04 beslut om riktlinjer för uppförande av plank. Läs mer här.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 3 juni 2015