Bygga

Bygglov / Anmälan

Om du ska bygga ett nytt hus, bygga till eller bygga om, behöver du i de flesta fall ett bygglov eller anmälan.

Ta kontakt med plan- och bygglovskontoret så får du veta vad som gäller.

Plan- och bygglagen

Lagen bestämmer bland annat hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Strandskydd

Ska du bygga nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens. 

Nytt:

Riktlinjer för plank / staket / mur.

Byggnadsnämnden tog 2014-03-04 beslut om riktlinjer för uppförande av plank. Läs mer här.

Kontakt

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Granskad/uppdaterad den 12 mars 2014