Iggesunds vattenverk

Iggesunds vattenverk byggdes 1967 och försåg fram till och med 2012 Iggesunds, Njutångers och Enångers tätorter samt Iggesunds Bruk med dricksvatten.

Från och med 2013 produceras inte längre något dricksvatten i Iggesund. Vattenverket där fungerar istället som en tryckstegringsstation, som hjälper till att transportera vatten från Hudiksvalls vattenverk vidare tíll Iggesund, Njutånger och Enånger. När vattnet passerar Iggesunds vattenverk, desinfieras det med hjälp av natriumhypoklorit, men all övrig behandlig av vattnet sker alltså vid Hudiksvalls vattenverk.

Dricksvattenkvalitet

De kvalitetskrav som ställs på kommunalt dricksvatten bestäms av Livsmedelsverket. För att säkerställa att vårt dricksvatten lever upp till dessa krav, analyseras vattenprover kontinuerligt, i den omfattning och med de intervall som Livsmedelsverket föreskriver. Både mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska parametrar analyseras och en sammanställning av analysresultat för Iggesunds vattenverk hittar du via länken här nedan.