Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunfullmäktige utser kommunalråden bland kommunstyrelsens femton ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande, blir alltid kommunalråd. Kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

I Hudiksvall finns två tjänster som kommunalråd, Mikael Löthstam (S) är kommunstyrelsens ordförande. Majvor Westberg-Jönsson (S) och Daniel Pettersson (V) delar på en heltidstjänst.

Hudiksvalls kommun har också 4 oppositionsråd, de ska representera de partier som inte är i majoritet i kommunfullmäktige. Oppositionsråden är Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Andrea Bromhed (MP) och Patrik Nilsson (SD). Kommunal- och oppositionsråden har sina kontor i Guldsmeden, Hudiksvall.

Kommunalråd

Mikael Löthstam (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0650-191 12 eller 070-625 53 39
E-post: mikael.lothstam@hudiksvall.se
Tjänstegöringsgrad: 100% 
 
Majvor westberg-Jönsson (S)
Tel: 0650-192 46 eller 070-678 14 94
E-post: majvor.westberg-jonsson@hudiksvall.se 
Tjänstgöringsgrad: 50%
 
Daniel Pettersson (V)
tel: 0650-191 43 eller 070-258 46 19
E-post: daniel.pettersson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 50%
 

Oppositionsråd

Caroline Schmidt (C) 
Tel: 0650-191 34 eller 070-190 64 20
E-post: caroline.johnsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 40%
 
Jonas Holm (M) 
Tel: 0650-194 08 eller 072 540 74 50
E-post: jonas.holm@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 40%
 
Andrea Bromhed (MP)
Tel: 0650- 556 070 eller 072-540 63 37
E-post: andrea.bromhed@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 30%
 
Patrik Nilsson (SD)
Tel: 0650-192 10 eller 072-552 71 22
E-post: patrik.nilsson@hudiksvall.se
Tjänstgöringsgrad: 30%

Granskad/uppdaterad den 24 maj 2016