Leverantör till kommunen

Skickar du fakturor till Hudiksvalls kommun?

När våra medarbetare beställer  varor eller tjänster ska de lämna uppgift om fakturaadress, referens och förvaltning eller arbetsställe samt beställarens namn. Detta görs genom en speciell beställningsblankett, via telefon eller e-post.

Fakturaadress

Leverantörsfakturan ska märkas med referens och skickas till kommunens Fakturacentral. Varje referens bör faktureras på separat faktura. Bifoga gärna eventuella följesedlar och kvitton om det inte exakt framgår av texten på fakturan vad som inhandlats. Varor, kopior, reklam och annan post får inte bifogas med fakturan.

Beställningar som utfärdats till klienter inom indvid- och familjeomsorgen ska faktureras separat till Social- och fritidsförvaltningen. Dessa får med anledning av sekretesskrav inte blandas med annan fakturering.

Uppgifter på fakturan

Faktura till kommunen måste alltid vara försedd med referensnummer. Våra referenser består av max åtta tecken med kombinationer av bokstäver och siffror. Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel eller skattebefrielse finns.

För att automattolkningen ska fungera så bra som möjligt ska följande fält finnas på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Organisationsnummer/VAT nummer
 • Plusgironummer, bankgironummer, bankkonto

Fälten finns med som krav i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet)

Inköp Gävleborg

Hudiksvalls kommun ingår i Inköp Gävleborg,  ett kommunalförbund som upphandlar varor och tjänster.

Kontakt

 • Fakturacentralen

  Hudiksvalls kommun

  Box 329
  824 27 Hudiksvall


Granskad/uppdaterad den 22 augusti 2011