Färdtjänst och resor

Om du på grund av fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer, kan du vara berättigad till färdtjänst. Resorna är avgiftsbelagda och begränsade till antalet.

Om du behöver hjälp på resan kan du få beslut om ledsagare. När du ska söka färdtjänst vänder du dig till handläggareenhetn på kommunen, som bedömer om du har rätt till färdtjänst.

Läs mer i informationsbroschyrerna:

Ansök om färdtjänst

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt inom Sverige. Riksfärdjänsten ska göra det möjligt att göra längre resor inom Sverige till normala kostnader.

Sjukresor

Om du ska besöka Landstingets vårdinrättningar ska du kontakta Landstingets sjukreseenhet och beställa en sjukresa.

Kontakt

 • Färdtjänsthandläggare

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-190 29

 • Beställning av färdtjänstresor

  Telefon: 0771-64 64 65

 • Beställning av sjukresa

  Telefon: 0771-65 01 01

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016