Flyktingmottagning

Kommunens flyktingmottagande är grundat på överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Hudiksvalls kommun har tecknat ett tillsvidareavtal om mottagande av 70-90 flyktingar per år inklusive ensamkommande barn.

Vår flyktingenhet har ansvar för det mesta av kommunens flyktingåtaganden. Ansvaret gäller bara för den som fått uppehållstillstånd och som definieras som flykting. För personer som inte har uppehållstillstånd och för personer som invandrat utan att vara flyktingar gäller andra regler.

I ansvaret ingår att ta emot flyktingen när personen anländer till kommunen. Det gör kommunen genom att:

 • hjälpa till med boende och frågor kring boende och ekonomi den första tiden
 • första kontakt med förskola och skola för barn och ungdom
 • vara till hjälp vid kontakt med hälso- och sjukvård
 • och många andra frågor som är viktiga när man är ny i det svenska samhället.

I ansvaret ingår också att etablera kontakt med Arbetsförmedlingen där en handläggare tillsammans med den nyanlände gör en etableringsplan. I etableringsplanen ska svenskundervisning ingå och andra insatser som ska göra det enklare att hitta arbete och egen försörjning. Etableringsplanen kan gälla upp till två år. Arbetet sker i samarbete med Flyktingenheten.

Vuxna flyktingar erbjuds samhällsorientering på sitt eget språk.

Har du flykting- eller invandrarfrågor? Prata med flyktingenheten!

Kontakt

 • Flyktingenheten

  Kommunförvaltningen
  Trädgårdsgatan 4 (Våning 4)
  824 80 Hudiksvall.

  Chef flyktingenheten
  Annica Westerberg
  Telefon: 0650-192 14

  Flyktingsekreterare
  Michaela Wahl
  Telefon: 0650-568 91

  Flyktingsekreterare
  Ann-Christin Westberg
  Telefon: 0650-191 72

  Flyktingsekreterare
  Magdalena Äng
  Telefon: 0650-192 33

Granskad/uppdaterad den 8 december 2016