Missbruk och beroende

Till Beroendecentrum kan du vända dig om du har frågor om missbruk eller beroende. 

Du kan ansöka om behandling till socialtjänsten om du missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

Du kan också vända dig till socialtjänsten om du är orolig för någon som har problem med missbruk och vill göra en anmälan.

När socialtjänsten tagit emot din ansökan eller anmälan görs en utredning. All personal inom vår verksamhet har tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess.

Utredning, vård och behandling

När du ansöker om hjälp för eget missbruk eller vid en anmälan om missbruk genomför en socialsekreterare en utredning. Det kan räcka med ett samtal, men det kan också vara en mer omfattande utredning.

En utredning består i att samla in material och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och den enskilde. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner personen väl.

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig. Men det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång för att avbryta ett missbruk. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare. (LVM)

Är du anhörig?

Är du anhörig eller närstående till en person med missbruksproblem kan även du få hjälp. Kontakta en socialsekreterare i den kommunen så tar ni tillsammans reda på vilket stöd du behöver.

Om du inte är nöjd med beslutet

När du har fått ett bistånds-eller avgiftsbeslut har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens social- och omsorgsnämnd. Nämnden undersöker om det finns skäl att ändra beslutet.

Om beslutet inte ändras skickar kommunen din överklagan vidare till förvaltningsrätten för prövning. Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom kan du gå vidare till kammarrätten och regeringsrätten.

I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller, vad du vill ha ändrat och varför. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Kontakt

  • Beroendecentrum

    Telefon: 0650-195 50

    Hudiksvall

    Besöksadress: Kungsgatan 44

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017