Våld i nära relationer

Våld, hot eller kränkningar i nära relationer kan drabba vem som helst och förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter. Det behöver inte handla om fysikt våld, det kan till exempel vara att någon begränsar din rörelsefrihet och kontrollerar ekonomi och information.

Lever du i en relation där det förekommer våld och förtryck? Då kan du vända dig till socialtjänsten och få stöd, hjälp och information. Här finns personal som har speciell kompetens inom området våld i nära relationer.

Kvinnofridsrådgiving

Att vara utsatt för våld, hot eller kränkningar i en nära relation är ett av de största hoten mot kvinnors trygghet och hälsa. Våld innebär inte enbart fysiskt våld. Våldsutövaren använder sig vanligen av olika medel för att kontrollera sitt offer.

Är du utsatt för våld? Kontakta då socialtjänstens kvinnofridsrådgivning. Det kan behövas hjälp att bryta den onda cirkeln. Du får vara anonym. Det är kostnadsfritt och inga journaler förs. Personalen har tysnadsplikt.

På kvinnofridsrådgivningen kan du få:

 • Stöd
 • Hjälp med andra myndighetskontakter och kontakt med frivillighetsorganisationer
 • Vägledning

Barn som upplevt våld

Barn som bevittnat våld eller på andra sätt upplevt våld i hemmet kan erbjudas stödsamtal och hjälp att bearbeta det som hänt. Vänd dig till socialtjänsten så berättar vi mer.

Kvinnojouren Vändpunkten

Hudiksvalls kommun samarbetar med kvinnojouren Vändpunkten. Dit kan du som kvinna vända dig om du vill ha stöd.

Kontakt

 • Kvinnofridsrådgivningen

  Växel: 0650-190 00

  Telefon: 0650-55 66 85

 • Nationella kvinnofridslinjen

  Telefon: 020-505050

 • Social- och omsorgsförvaltningen

  Växel: 0650-190 00

  824 80 Hudiksvall

 • Socialjour

  Telefon: 026-10 02 25

  Öppettider: Mån-tors kl 17-23, fre kl 17-02, lör kl 16-02,kl sön 16-23.
  Övrig tid nås socialjouren via Polisen tfn 114 14.

 • Kvinnojouren Vändpunkten

  Telefon: 0650-122 85

  Vi finns också på Facebook

Granskad/uppdaterad den 2 maj 2016