Valfrihet inom hemtjänsten

Hudiksvalls kommun har infört valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV). Det innebär att du som beviljats hemtjänst själv har möjlighet att välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser. Du kan välja kommunen eller en privat utförare som kommunen godkänt och har avtal med. Syftet är att du ska få ökat inflytande och kunna välja den utförare som passar dig bäst. 

Hur väljer jag?

Alla hemtjänstutförare som är godkända av kommunen presenteras här nedan samt på informationsblad som du kan få av Social- och omsorgsförvaltningens handläggare. Du kan även kontakta utförarna för att få mer information eller besöka deras hemsida.

Eftersom de privata utförarna själva väljer vilka geografiska områden de ska verka inom kan valmöjligheterna se olika ut i olika delar av kommunen. Du kan bara välja en utförare som är verksam i området där du bor.

Oavsett vilken utförare du väljer är det kommunens handläggare som beslutar om vilken hjälp du har rätt att få. När du bestämt dig för vilken utförare du vill välja fyller du i blanketten "Val/byte av utförare" som du hämtar här nedan eller får av Social- och omsorgsförvaltningens handläggare.

Vad händer om jag inte väljer?

Om du inte väljer hemtjänstutförare blir det antingen kommunen eller en privat utförare som kommunen godkänt som utför din hemtjänst. Vilken det blir sker enligt en bestämd turordning. Om du redan har kommunens hemtjänst och inte vill byta behöver du inte göra någonting.

Hur gör jag om jag vill byta utförare?

När du bestämt dig för vilken utförare du vill byta till använder du blanketten "Val/byte av utförare" som du får av Social- och omsorgsförvaltningens handläggare eller hämtar här nedan.

Social- och omsorgsförvaltningens handläggare informerar din nya och din gamla utförare om bytet. Du kan byta utförare när och hur ofta du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta. Du får din nya utförare inom sex dagar och du har kvar din gamla utförare tills den nya börjar.

Nattbesök

Privata utförare väljer själva om de vill utföra nattbesök, annars utförs det av kommunen

Tilläggstjänster

En privat utförare kan erbjuda så kallade tilläggstjänster som till exempel storstädning, snöskottning eller gräsklippning. Det är tjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut och som du som kund köper och betalar för själv.

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för din hemtjänst oavsett vilken utförare du har.

Mer information

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens LOV-samordnare, 0650-383 68.

Kontakt

Information till företagare

Granskad/uppdaterad den 16 februari 2017