Sportparken

Sportparken nedanför Östra skolan är en naturlig mötesplats för både unga och gamla. Det ska finnas något som passar alla! Sportparken ska bland annat bidra till att:  

  • öka idrottandet
  • förbättra ungdomars hälsa
  • stärka ungdomars självförtroende och självkänsla
  • förbättra kontakten och respekten mellan generationerna  
  • öka tryggheten
  • göra det offentliga rummet mer attraktivt
  • förebygga brott
  • förbättra integrationen
  • skapa en ny och unik arena för unga och gamla

Sportparken

Sportparken

Sportparken

Granskad/uppdaterad den 2 december 2015