Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 45 veckor

Integrationspedagogutbildningen tar inte emot ytterligare ansökningar 2014.

Integrationspedagogutbildningen riktar sig till dig som har en yrkesutbildning (eller yrkeserfarenhet) för att arbeta med människor och vill bygga på med kompetens inom integrationsområdet. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba med flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedling, migrationsverk eller hos andra som arbetar med integration i vid mening.
Integrationspedagogutbildningen ger professionell kompetens att arbeta i vardagen med flyktingar och invandrare, utifrån en genomtänkt värdegrund med kunskaper om det formella regelverk som styr verksamheten. Den ger kunskap om den individuella process som flyktingar och invandrare går igenom, från ankomst till Sverige tills de har etablerat sig här. Utbildningen lägger stor vikt vid utveckling av en egen yrkesidentitet, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer. Våra lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom sina olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna, när det medverkar i utbildningen.

Kursstart: 2014-08-11
Antal platser: 30
Heltidsstudier
Studieform: Modifierad distans. Obligatoriska samlingar i Hudiksvall måndag-fredag (intensivvecka) nio gånger, med föreläsningar, litteraturgenomgångar och praktiska studieinslag.
Övrig tid, studier på hemorten.
Läs mer i vår folder, pdf
Ansökan avslutades den 15 maj 2014, inga ytterligare ansökningar tas emot. 

Kontakt

 • Pär Bergroth

  Utbildningsansvarig

  Växel: 0650-193 00

  Telefon: 0650-383 77

  Mobil: 070-266 08 84

  Norra kullgatan 6-8
  824 30 Hudiksvall

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 29

 • Ulla Stenwall

  Biträdande utbildningsledare

  Mobil: 070-233 75 78

Granskad/uppdaterad den 20 maj 2014