Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 45 veckor

Integrationspedagogutbildningen startar 17 augusti 2015

Integrationspedagogutbildningen riktar sig till dig som har en yrkesutbildning (eller yrkeserfarenhet) för att arbeta med människor och vill bygga på med kompetens inom integrationsområdet.

Efter utbildningen kan du jobba med flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedling, migrationsverk eller hos andra som arbetar med integration i vid mening.

Integrationspedagogutbildningen ger professionell kompetens för att arbeta i vardagen med flyktingar och invandrare, utifrån en genomtänkt värdegrund med kunskaper om det formella regelverk som styr verksamheten. Den ger kunskap om den individuella process som flyktingar och invandrare går igenom, från ankomst till Sverige tills de har etablerat sig här.

Utbildningen lägger stor vikt vid utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer. Våra lärare och föreläsare är yrkesmässigt verksamma inom sina olika specialområden och tillför de senaste yrkeskunskaperna, när de medverkar i utbildningen.

Nio obligatoriska intensivveckor ingår i utbildningen. Undervisningen är då förlagd till Forsa folkhögskola, utanför Hudiksvall. Där finns möjligheter till internatboende för dig som inte kan pendla. Dessa veckor innehåller föreläsningar, litteraturgenomgångar och praktiska studieinslag som innebär ett fördjupat lärande och utveckling av det professionella förhållningssättet. Övrig tid studerar du på hemorten.

För att underlätta för dig som behöver särskilt stöd vid skriftliga uppgifter har vi ett särskilt skrivstöd, som är tillgängligt för alla under hela utbildningstiden. Det är en individuellt anpassad insats som ger det stöd som just du behöver.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen som Integrationspedagog

Du som söker utbildningen ska förutom betyg och intyg om arbetslivserfarenheter också skicka in en personlig presentation, där du beskriver dig själv och dina tankar framåt vad gäller arbete med integration. Utifrån en bedömning av ansökningarna, kallar vi cirka 75 sökande till en antagningsdag för särskilt prov. Det är endera torsdag 28 maj eller måndag 1 juni.

 

Kursstart: 2015-08-10

Antal platser: 32
Omfattning: 225 yrkeshögskolepoäng, 45 veckor
Heltidsstudier. Berättigar till studiemedel på 100%
Sista ansökningsdag: 15 maj, därefter tas inga ansökningar emot 
Studieform: Modifierad distans. Obligatoriska fysiska samlingar för intensivveckor - måndag-fredag – nio gånger under utbildningen. Övrig tid, studier på hemorten.

Läs mer i vår folder, pdf
Ladda ner ansökningsblankett 2015, pdf

Kontakt

 • Pär Bergroth

  Utbildningsansvarig

  Växel: 0650-193 00

  Telefon: 0650-383 77

  Mobil: 070-266 08 84

  Norra kullgatan 6-8
  824 30 Hudiksvall

  Besöksadress: Norra kyrkogatan 29

 • Ulla Stenwall

  Biträdande utbildningsledare

  Mobil: 070-233 75 78

Granskad/uppdaterad den 27 januari 2015