Nyheter

  • Skoltidning

    23 november 2015 - Ett nummer av en skoltidning ute Elever i SA14 har i kursen Medieproduktion gjort ett nummer av en skoltidning: Bromanbladet. Den finns utlagd här och var på skolan. Titta och läs, men låt den ligg...

  • Ekohus

    20 november 2015 - Teknikelever på studiebesök i Ekohuset Gammelsträng Teknikelever som läser inriktningen Samhällsbyggande och miljö har besökt Ekohuset i Gammelsträng för att se hur ett hållbart husbygge kan gå til...