Hur är det på jobbet?


 Mats Friberg, fastighetsingenjör.