Musik vid Dellen

I år arrangeras Musik vid Dellen mellan 30 juni och 17 juli. Årets program läggs ut här senare.

Följ

Kontakta vår projektledare, Lotta Tornler  för mer information. Se kontaktuppgifter i den högra kolumnen.

Foto: Lotta Tornler.

Programblad - Musik vid Dellen

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 17 juni 2016