Högre kostnad för avfallshantering påverkar taxan

Publicerad den 4 januari 2017

Hudksvalls kommun har från årskkiftet ett nytt avtal gällande avfallshantering. Det kommer påverka taxan för dig som invånare. 

Aktuell taxa för 2017

Kontakt

Granskad/uppdaterad den 4 januari 2017