Renovering av avloppsledningar i Åvik, Hudiksvall vecka 20, 15-19 maj.

Under vecka 20 kommer AARSLEFF Rörteknik AB att utföra renoveringar av avloppsledningsnätet i Åvik på uppdrag av oss på Hudiksvalls kommuns Vatten- och avloppsavdelning.

Renoveringen kommer till största delen vara helt schaktfri. Om allt går som planerat kommer endast fem mindre schaktgropar att grävas i området. De gamla avloppsrören kommer att få en ny beläggning invändigt av en så kallad strumpa av polyesterplast. För att minimera störningarna för våra abonnenter kommer arbetena att utföras under stora delar av dygnet. Vi ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå under renoveringsarbetet.

Fastighetsägare som blir berörda kommer att få en mer detaljerad information via brevlådan.

När renoveringar pågår kan det spridas en lukt av polyesterplast. Det avhjälps enklast med att man ser till att vattenlåsen är fyllda och vädrar alternativt begränsar inluften under perioden arbetena är just utanför fastigheten.

De planerade arbetena är uppdelade i nio mindre etapper:

1. Håstaborgsgatan övre (Södra vägen - Bagargatan)
2. Håstaborgsgatan nedre (Bagargatan - Strandgatan)
3. Vattengatan (Köpmangatan - Håstaborgsgatan)
4. Köpmangatan (Södra vägen - Klampargatan, schaktgrop vid Södra Vägen)
5. Bagargatan (Köpmangatan - Mäster Palms gata)
6. Klampargatan (Åsgatan mot Köpmangatan, schaktgrop i Klamparg)
7. Klampargatan (Åsgatan - Vinkelgatan)
8. Åsgatan - Backgatan (En bit in från Södra vägen mot Dalgatan, schaktgrop i änden mot Södra vägen och på Backgatan)
9. Vattengatan (Åsgatan mot Köpmangatan, schaktgrop vid lekpark mot Köpmangatan)

Granskad/uppdaterad den 8 maj 2017