Lokal idrotts­utbildning - LIU och LIP

Tre personer spelar fotboll på en konstgräsplan

På Bromangymnasiet har du möjlighet att kombinera din gymnasieutbildning med ditt idrottande. Vi erbjuder dig lokala idrottsutbildningar (LIU) och hockey lokal idrottsprofil (LIP). Om du vill satsa mot elitnivå erbjuder vi även nationella idrottsutbildningar.

Vilka idrotter kan du kombinera med en gymnasieutbildning?

Lokala idrottsutbildningar (LIU) 200 p

 • Fotboll
 • Handboll
 • Innebandy
 • Truppgymnastik

Lokal idrottsutbildning (LIP) 300 p

 • Hockey

Vilka gymnasieprogram kan du gå i kombination med en idrottsutbildning?

Du kan kombinera följande gymnasieprogram med LIU och LIP:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • VVS och fastighetsprogrammet
 • Fordon och transportprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Träna din idrott på skoltid

LIU och LIP riktar sig till dig som redan är aktiv i någon förening inom idrotterna fotboll, innebandy, handboll, hockey eller truppgymnastik då vi har ett nära samarbete med föreningslivet. Kursernas syfte är att arbeta med vald idrott ut ett hälsoperspektiv och ge dig chansen att få träna din idrott på skoltid. Under kurserna kommer vi arbeta med såväl praktiska som teoretiska moment som samtliga ska syfta till att utveckla ditt förhållande till din idrott.

Hur är det att gå en idrottsutbildning?

När du går en lokal idrottsutbildning får du ägna tid åt din idrott under skoltiden. Det innebär att du kommer att planera dina studier i kombination med en hel del träning. Du utvecklar bland annat kunskaper inom specifika grenar kopplade till din idrott, ledaregenskaper och din valda idrott ur ett hälsoperspektiv.

Hur är lärarna?

Vi har behöriga lärare inom idrott och hälsa, som har goda erfarenheter av att arbeta med utbildning av unga idrottare både inom föreningsverksamhet och i skolan. De flesta av dem har även anknytning till våra lokala idrottsföreningar här i Hudiksvall.

Hur går ansökan till?

Ansökan via LIU görs på skolan när du gör i-val. Inom LIP så har vi nära samarbete med HHC, vilket innebär att du kan bli antagen till deras lag via try-out och samtidigt bli antagen till LIP från åk 1.

Hur mycket LIU ingår i utbildningen? Vilka kurser läser du?

Inom LIU kan du läsa totalt 200 poäng inom det individuella valet. I-valet inom LIU kan du påbörja att läsa från och med i åk 1 varav du kan läsa 100 poäng per årskurs. Du läser LIU 2 gånger i veckan. LIP-hockey läser du i åk 1, 2 och 3 (100 poäng per årskurs).

Tabell som visar poäng per individuellt val

Individuella valet

200p

Idrott och hälsa 1 - Specialisering

100

Idrott och hälsa 2 - Specialisering

100

Hur mycket LIP ingår i utbildningen? Vilka kurser läser du?

Om du går LIP läser du totalt 300 poäng, du läser 200 poäng inom det individuella valet och100 poäng träningslära. LIP är ett samarbete med HHC och du kan du läsa alla tre åren.

Tabell som visar poäng per individuellt val

Individuella valet

300p

Idrott och hälsa 1 - Specialisering

100

Idrott och hälsa 2 - Specialisering

100

Träningslära 1

100