Beställ slamtömning

Som fastighetsägare kan du ha schemalagd tömning eller beställa tömningen varje gång.

Hur fungerar det med schemalagd tömning?

Schemalagd tömning, tillämpas en eller flera gånger per år. Innan slambilen kommer får du ett brev om att det är dags för tömning. Det här är det billigaste alternativet. De flesta slambrunnar med infiltration har schemalagd tömning. Tjänsten beställer du via telefon hos kommunen.

Hur beställer jag slamtömning?

Beställ slamtömning (med bank-id)

Beställ slamtömning (utan bank-id)

Välj hur fort du vill ha tanken tömd

 • Tömning inom sex vardagar från beställningsdagen. 
  Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
  Du beställer tömning när du behöver det och enligt reglerna i Renhållningsordningen. Hur ofta du behöver tömma beror på vilken anläggning du har och vad renhållningsordningen säger. 

 • Akut tömning inom 24 timmar.
  Beställ via e-tjänst eller telefon. Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.

 • Akut tömning inom sex timmar.
  Beställ via telefonsamtal.
  Vardagar klockan 7.30 - 16.30:
  Serviccenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000länk till annan webbplats, tonval 2.
  Övrig tid:
  Kran och transport i Hudiksvall AB, 070-303 39 16.

Hudiksvalls kommun anlitar Kran och transport i Hudiksvall AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna är reglerade i Renhållningsordningen.

Latrintunna

Du kan köpa latrinkärl på Ulvbergets återvinningscentral. Du kan också beställa hem en ny latrintunna när du beställer hämtning av det gamla tunnan.

När du köper en latrintunna av Hudiksvalls kommun så betalar du både för hämtningen och hanteringen av innehållet. Vi hämtar bara latrintunnor du köpt av oss.

Beställ latrinhämtning

0650-54 20 90 SUEZ.

Bättre lösning

Det finns flera bra sätt att ta hand om latrinet på den egna fastigheten. Du kan ha urinseparering med latrinkompost eller förbränningstoalett. Det är bättre för både miljön och arbetsmiljön än en latrintunna som ska hämtas.

Om du ska kompostera din latrin behöver du bra utrustning och tid. Resultatet blir en näringsrik mull som du kan används som gödsel. För att kompostera latrin krävs att du gör en anmälan till Norrhälsinge miljökontor.

Latrintunnorna kommer att tas bort

Allt färre använder latrintunnor och allt färre kommuner erbjuder dem. Så småningom kommer de tas bort även i Hudiksvalls kommun. Anledningen är både dålig arbetsmiljö och hård miljöbelastning. Tipset är att förbereda dig för andra lösningar redan nu.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Relaterade dokument

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050