Blanketter

Ibland kan ditt behov av avfallshantering avvika från grundabonnemangen. Här finns blanketter att fylla i och skicka in när du till exempel vill dela kärl med grannar eller ha ett uppehåll i hämtningen en tid.

Du kan mejla blanketten till avfall@hudiksvall.se

Med stöd av Miljöbalken 15 Kap ska alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall ha ett avfallsabonnemang. Det gör att kommunen kan ta sitt ansvar att samla in, transportera och behandla det kommunala avfall som skapas i kommunen.

Skyldigheten att se till så att alla fastigheter i Hudiksvall kommun har avfallsabonnemang har delegerats av Kommunfullmäktige till Tekniska nämnden som är driftnämnd.

Tillsynen över att kommunen och fastighetsägarna lever upp till det som står i Miljöbalken och i Renhållningsordningen har Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Nämnden avgör om man kan ge undantag från renhållningsordningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Öppettider på Ulvberget
Bildlänk till Beställ slamtömning

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050