Nyheter

  • nyhetsbild

    Kommunen vill ha prejudicerande dom i Hamre-ärendet

    24 november 2017 - Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade att man avvisar Hudiksvalls kommuns begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut får vi många frågor om varför k...
  • nyhetsbild

    Hudiksvalls är Sveriges bästa LSS-kommun!

    21 november 2017 - Det prestigefyllda priset delades ut på tisdagskvällen till representanter för social- och omsorgsförvaltningen. Det är tidningen Föräldrakraft, webbsajten HejaOlika.se och ABH Utbildning och Råd...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050