Nyheter

  • Hudiksvalls skolor får godkänt av Skolinspektionen

    20 september 2017 - Skolinspektionen genomförde under våren 2017 en stor inspektion av Hudiksvalls kommuns alla skolformer. Beslutet som nu har kommit visar att förskolan, grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymn...
  • nyhetsbild

    Stipendier inom kultur- och fritidsområdet

    12 september 2017 -  Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid. De kan delas ut till enskilda personer, grupper eller organisationer. - Stipendierna är avsedda att hedra värdef...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050