Nyheter

  • KIVO-modellen från Hudiksvall på Almedalsveckan

    27 juni 2017 - Många nyanlända har kort eller ingen utbildning. Deras möjligheter att fullfölja en utbildning och etablera sig i arbetslivet måste förbättras. På årets Almedalsvecka pratar social- och omsorgsförv...
  • Utredningar för Ostkustbanan på gång

    26 juni 2017 - Det pågår en rad utredningar som förberedelse och underlag till nästa utställning av förslag till tematiskt tillägg till 2008 års översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan och inför Trafikverket...

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050