• Start
  • » Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång-och cykelvägar inom Hudiksvalls kommun

Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång-och cykelvägar inom Hudiksvalls kommun

Publicerad den 20 juni 2018

Tekniska förvaltningens personal och anlitad entreprenör utför vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 26-35.
Fastighetsägare med gräns mot vägområde uppmanas att markera/märka ut de föremål, staket, växter eller träd som kan vara svår att upptäcka under arbetet med vägslåtterröjningen.

Frågor ang. detta kontakta Servicecenter 0650-380 80

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050