• Start
  • » Otjänligt badvatten i Lintjärn

Otjänligt badvatten i Lintjärn

Publicerad den 19 juli 2018

Prover man tog i tisdags visar att badvattnet i Lintjärn innehåller för höga halter av enterokocker och badvattnet anses därför vara otjänligt. Halterna ligger på 690 csu/100 ml och gränsvärdet för otjänligt badvatten ligger på 300 csu/100 ml.

Höga halter av de här bakterierna kan leda till magont, diarré och kräkningar om man sväljer vattnet.

Det står i tidningen idag att alla badvatten i Hudiksvall har bra värden men den informationen är baserad på prover tagna i juni och nya prover togs alltså i tisdags.

Det sitter skyltar uppe vid Lintjärn så man ser att man inte bör bada. Denna information gäller tills vidare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050