• Start
  • » Byggnation av gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen

Byggnation av gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen

Publicerad den 21 augusti 2018

Hudiksvalls kommuns gatuavdelning håller på och bygger gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen i Hudiksvall.

Begränsad framkomlighet efter Jakobsbergsvägen mellan Kungsgatan och Tingsvägen, ett körfält kommer att vara öppet för trafik och avspärrningarna kommer att förflyttas efterhand arbetet fortgår.

Gång- och cykelväg efter Jakobsbergsvägen

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050