• Start
  • » Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar

Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar

Publicerad den 25 juni 2019

Tekniska förvaltningen utför vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 27-34. Fastighetsägare med gräns mot vägområde uppmanas att markera/märka ut de föremål, staket, växter eller träd som kan vara svår att upptäcka under arbetet med vägslåtterröjningen.

Har du frågor?

Kontakta: Andreas Wadén eller Tor-Björn Roos tel 0650-19000

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050