• Start
  • » Näsvikens bibliotek tillfälligt stängt - besökarna hänvisas till mobila biblioteket

Näsvikens bibliotek tillfälligt stängt - besökarna hänvisas till mobila biblioteket

Publicerad den 18 februari 2020

Näsvikens bibliotek kommer att vara tillfälligt stängt från och med 1 mars.

- Det finns just nu inte förutsättningar att skapa en fullgod arbetsmiljö för den personal som arbetar där, säger bibliotekschef Johan Anderung. Under drygt två års tid har vi arbetat för att få bukt med arbetsmiljöproblemen som är av skiftande karaktär men som huvudsakligen beror på lokalernas beskaffenhet. Lokalerna är i dåligt skick och för små.

Eftersom Näsvikens bibliotek är inrymt i skolan behöver man vänta in resultatet av skolstrukturutredningen innan det går att fatta beslut om bibliotekets lokaler. Biblioteksverksamhet kommer istället erbjudas genom det mobila biblioteket. Det mobila biblioteket bemannas av en utbildad bibliotekarie och en biblioteksassistent. Besöken på skolan är dimensionerade för det antal elever som går där.

- Vi kommer också att besöka Näsviken utanför skoltid för att allmänhetens ska få ta del av biblioteksverksamheten, säger Johan Anderung. Information om tider för det mobila bibliotekets besök i Näsviken kommer att presenteras inom kort.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050