• Start
  • » Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång och cykelvägar

Vägslåtter efter kommunala gator, vägar, gång och cykelvägar

Publicerad den 18 juni 2020

Vi utför vägslåtter efter prioriterade vägsträckor under vecka 26-34. Fastighetsägare med gräns mot vägområde uppmanas att markera/märka ut de föremål, staket, växter eller träd som kan vara svår att upptäcka för entreprenören under arbetet med vägslåtterröjningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050