• Start
  • » Utlottning av bostadstomter i Hudiksvall

Utlottning av bostadstomter i Hudiksvall

Publicerad den 19 november 2021

Hudiksvalls kommun kommer att lotta ut tre tomter i Hudiksvall. Lottningsförfarandet kommer ske under våren 2022.

Mer information och blankett för anmälan och registrering finns att läsa på sidan Lediga tomter:

Blankett kan även beställas från Mark- och exploateringsenheten via e-post:

Anmälan ska vara Mark- och exploateringsenheten tillhanda senast 13 december 2021.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050