Prioriterade vägarbeten sommaren 2022

Publicerad den 25 maj 2022

Här kan du läsa om vilka vägar som prioriteras för underhåll under sommaren 2022. Du kan också se beslutet i sin helhet.

Hudiksvall:

 • Stormyravägens förlängning
 • Gång- och cykelväg Fiskebyvägen
 • Gång- och cykelväg Malnvägen
 • Gång- och cykelväg Överbergevägen
 • Parkering Varvsgatan
 • Infart Aktivitetsfabriken vid Colorama
 • Sandvallaområdet
 • Kotorget
 • Risslavägen och Slädvägen
 • Segelvägen

Region Gävleborg: (statsbidrag 2022)

 • Hållplatser 7st: (statsbidrag 2022) Fiskebyvägen, Blockvägen, Södra vägen samt Djupegatan

Näsviken:

 • Bybergsvägen
 • Övernäsvägen

Forsa:

 • Norrvägen
 • Skarmyravägen
 • Medskogsvägen

Friggesund:

 • Svågavägen
 • Stålholmsvägen
 • Hamnvägen

Delsbo:

 • Smedjegatan
 • Svartstubacken

Iggesund:

 • Idrottsvägen
 • Malmvägen
 • Götvägen
 • Hyttevägen
 • Barkargatan
 • Anundsgatan
 • Huggargatan

Utöver detta har gatuenheten beläggningsarbeten som vi ser vinning i att utföra på kringliggande gator och områden då vi redan är etablerade på plats. Planen kan också revideras beroende på väder, vatten- och avloppsarbeten eller trafikhändelser.

Läs hela beslutet