Ombyggnation av resecentrum/Stationsgatan, Hudiksvall

Publicerad den 13 september 2022

Ombyggnationen börjar med 2 st nya hållplatslägen på Stationsgatan samt 3 st nya hållplatslägen längs vändslingan in till nuvarande dockningsstationer. Arbetet utförs under hösten 2022 med start v.37 som en del i ett större projekt som vi kallar Resecentrum. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa 5 nya stationslägen, fräscha upp och modernisera intilliggande gångstråk med taktila plattor, nya grönytor, informationstavlor för resenärer osv.

I december finns beslut från regionen att flytta ut all busstrafik till de nya stationslägena på Stationsgatan och de dockningslägen som finns idag ska då tas ur bruk.

Höstens arbeten förväntas vara klara månadsskiftet nov-dec. Våren 2023 fortsätter vi arbetet med Resecentrum, då är det stationsbyggnaden som ska fräschas upp och byggas om för att skapa en tryggare och trevligare miljö för resenärer och förbipasserande. I samma skede bygger vi om de tidigare dockningsstationerna och intilliggande körytor till en ny pendlarparkering med ett 70-80 tal parkeringar, varav ett antal med ladd-stationer för elbilar, fler korttidsparkeringar för upphämtning/avlämning av resenärer, nya grönytor m.m.

Hela projektet väntas vara klart hösten 2023.