Störning i trafiken i samband med fjärrvärmearbete till Framtidsbygget

Publicerad den 17 maj 2023

Det kan förekomma störningar i trafiken i samband med fjärrvärmearbete till Framtidsbygget, när du ska korsa Kungsgatan.

Schaktning sker på södra sidan av Jakobsbergsvägen fram till Första Parkgatan sedan över mot norra sidan av Jakobsbergsvägen, öster om korsningen med Första Parkgatan.

Arbetet kommer påbörjas under vecka 21 och beräknas vara klart under vecka 25.

Det kan förekomma störningar i trafiken i samband med fjärrvärmearbete till Framtidsbygget, när du ska korsa Kungsgatan.  Schaktning sker på södra sidan av Jakobsbergsvägen fram till Första Parkgatan sedan över mot norra sidan av Jakobsbergsvägen, öster om korsningen med Första Parkgatan.  Arbetet kommer påbärjas under vecka 21 och beräknas vara klart under vecka 25.