Ombyggnation av gång- och cykelväg längs Malnvägen, Hudiksvall

Publicerad den 31 maj 2023

Viss störning i trafiken kan förekomma när vi nu bygger om gång- och cykelvägen längs Malnvägen i Hudiksvall. Gående hänvisas att gå norr om Malnvägen efter Helenedalsvägen.

Arbetet kommer att pågå under sommaren 2023.

Tack för förståelsen!