Vägarbete Skarmyravägen, Forsa

Publicerad den 25 augusti 2023

Rivnings- och beläggningsarbete samt justering kommer att utföras på Skarmyravägen. Arbetet innefattar också gång- och cykelvägarna mellan Skarmyravägen och Fyhrvägen samt Skarmyravägen och Backavägen.

Arbetet påbörjas den 28 augusti och kommer att pågå under september och oktober.

Karta över Skarmyravägen