Sex vill bygga på Djupestrand

Publicerad den 1 september 2016

Hudiksvalls kommun har bjudit in byggherrar att lämna förslag på hur de vill utforma bostäder i området Djupestrand. När tiden gick ut 31 augusti har det kommit in förslag från sex olika byggherrar. Tre av dessa har lämnat förslag på utformning av både flerfamiljshus och radhus eller kedjehus medan en har lämnat förslag på endast flerfamiljshusen och två på endast radhusen eller kedjehusen.

Kommunen kommer nu att pröva om förslagen uppfyller villkoren och därefter kommer kommunstyrelsens planutskott att besluta om vilka byggherrar som går vidare till nästa etapp och får lämna anbud på att köpa marken. Planutskottet sammanträder nästa gång den 20 september.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050