• Start
  • » Nyheter
  • » Ny ansökningstid gällande årligt arrangörsföreningsbidrag

Ny ansökningstid gällande årligt arrangörsföreningsbidrag

Publicerad den 12 september 2016

Kultur-och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2016-06-15 att ansökan till det årliga arrangörsföreningsbidraget ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden en gång per år, senast den 30 november.

Tidigare har det årliga arrangörsföreningsbidraget sökts två gånger per år.

- Syftet med förändringen är att ha en likvärdig hantering av bidrag för samtliga föreningar, säger nämndens ordförande Nina Burchardt.

Till ansökan ska verksamhetsplan med budget för det år ansökan avser bifogas samt verksamhetsberättelse och bokslut från senaste årsmötet.

Det tillfälliga arrangörsföreningsbidraget kan, likt tidigare, sökas löpande under året.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050