Folkmängd i kommunens tio tätorter

Publicerad den 4 november 2016

Hudiksvalls stad växer, kommunen har fått två nya tätorter och samtidigt har två tidigare tätorter blivit småorter. Kommunen hade tio tätorter år 2015.

Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar befolkningen i tätorter vart femte år. 2015 tillkom Fredriksfors och Edsta som tätorter medan Hålsjö och Maln, som var tätorter 2010, inte klarade kraven på minst 200 invånare och en sammanhållen bebyggelse för att definieras som tätort. Hudiksvalls stad har passerat 16.000 invånare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050