• Start
  • » Nyheter
  • » Lyckat kristest av kommunens IT-plattform

Lyckat kristest av kommunens IT-plattform

Publicerad den 19 november 2016

-Det har gått över förväntan! Allting fungerade enligt vår krisplan och det känns väldigt bra!

Så sammanfattar Fiberstadens IT-chef Tim Hammar lördagens stora kristest av kommunens IT-plattform. Testet var fullskaligt och involverade alla kommunens verksamhetssystem, telefoni och e-post. Under förmiddagen togs IT-plattformen ner och prioriterade system, totalt 22 servar, flyttades över och startades om i Nordanstigs IT-miljö.

- Genom att koppla samman båda kommunernas IT-plattformar så att den ena kan ta över driften om den andra får problem har vi skapat en mycket mer robust miljö, säger Tim Hammar. Nu har vi testat i skarpt läge att vi snabbt kan växla över om det behövs.

Kommunens krisledningsgrupp fattade beslut om kristestet för att verifiera att de åtgärder som gjorts efter de två omfattande störningarna i kommunens IT-plattform haft effekt. Det här är inte helt vanligt att kommuner gör den här typen av omfattande kristest.

- Vi är väldigt beroende av IT och för många av våra verksamheter innebär ett sådant här test naturligtvis en hel del extra jobb med planering och manuella rutiner, säger kommunchef Bengt Friberg. Men är viktigt att vi får möjlighet att testa - i skarpt läge men ändå under ordnade former. Det är en förutsättning för att vi ska kunna lita på våra krisplaner den dag det som inte får hända ändå händer.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050