Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tekniskt basår erbjuds i Hudiksvall

Från och med höstterminen 2017 erbjuder Högskolan i Gävle i samarbete med vuxenutbildningar och lokala lärcentra möjligheten att läsa ett tekniskt basår på campus i Gävle och lokala studieorter i Gävleborg. De lokala orterna är Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Syftet är att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier i Gävleborgs län.

– Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är prioriterade regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Projektet Tekniskt basår i samverkan är en aktuell kugge i det arbetet, säger Vibeke Sjögren projektledare.

Utvecklingsarbetet, som fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att
bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett Tekniskt basår, där lokala
lärcentra och kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort. Projektaktörerna ska utveckla en långsiktig modell för hur utbildningen Tekniskt basår kan erbjudas lokalt, parallellt med erbjudande om kommunala tekniska basårskurser med flexibelt upplägg.

– Studier bedrivs vid lärcentra men laborationer kommer att genomföras på campus i Gävle. Godkänt resultat på Tekniskt basår ger studenten följande läsår en reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle, säger Vibeke.

Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och Högskolan i Gävle.