Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vi vill veta vad du som företagare tycker om vår service

Som ett led i vårt kvalitetsarbete och vår strävan att bli bättre på att leva upp till dina förväntningar inför vi nu en löpande kundundersökning riktad mot er företagare som varit i kontakt med kommunens myndigheter, antingen i ett lov- eller anmälansärende eller för att vi varit på tillsynsbesök hos er.

För att komma ikapp 2016 så kommer vi i dagarna att skicka ut enkäter för perioden januari till oktober. Det kan innebära att du tyvärr kan få enkäten utifrån olika myndighetsområden några extra gånger. Vi uppskattar såklart om du svarar på enkäten åtminstone en gång per myndighetsområde, men vi förstår om du inte skulle orka, nu när julen snart står för dörren.

Enkäten är ett viktigt verktyg för oss

Du kan hjälpa oss att förbättra vår service genom att svara på enkäten, som kallas för Löpande Insikt. Insikt är en undersökning som mäter hur nöjd du är med servicen inom myndighetsområdena:

  • Bygglov
  • Brandtillsyn
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Alkoholtillsyn

Dina svar är viktiga för oss. Vi vill bli bättre men för att bli bättre behöver vi dina synpunkter.

De närmaste veckorna skickas enkäten ut e-post till ett urval av er företagare som har haft ett ärende hos kommunen inom något eller några av myndighetsområdena under året. Om vi inte har din e-post registrerad kan du istället bli uppringd och få svara på undersökningen via telefon. I Insikt får du svara på frågor om hur du upplever vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Enkäten är ett viktigt verktyg för att kunna utveckla vår verksamhet. Om du får Insiktsenkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara. Med hjälp av dina svar sätter vi upp mål och utvecklingsområden för att förbättra vår service till dig som driver ett företag i Hudiksvalls kommun.

Om Löpande Insikt

Löpande Insikt genomförs nationellt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Insikt är ett verktyg för att mäta vår service vid myndighetsutövning och jämföra oss med andra kommuner. Det är enbart företag som har haft ett faktiskt ärende hos oss som får enkäten vilket ger oss en direkt återkoppling på vårt arbete. Du kan läsa mer om Löpande Insikt på SKLs webbplats.