• Start
  • » Nyheter
  • » Kommunala parkeringsplatser med parkeringsavgift från 1 februari

Kommunala parkeringsplatser med parkeringsavgift från 1 februari

Publicerad den 17 januari 2017

Från den 1 februari 2017 kommer vissa av de centrala kommunala parkeringsplatserna att vara avgiftsbelagda delar av dygnet.

De parkeringar som berörs är:

  • Salutorget
  • Milstolpen
  • Garvaren
  • Museet

Alla andra kommunala parkeringsplatser kommer vara reglerade på samma sätt som de är i dag. Var noggrann med att kolla på platsens skyltning när du parkerar. Där framgår vad som gäller.

Vad kommer det att kosta att parkera?

Det kommer att kosta 10 kronor per timme.

Hur betalar man?

Det kommer att finnas parkeringsautomater som tar kortbetalning. Betalning med mynt är ej möjligt. Du betalar i förväg för tiden du vill parkera och placerar parkeringsbiljetten väl synlig i framrutan.

Varför kan man bara betala med kort?

För att undvika skadegörelse och det arbetsmiljöproblem som uppstår med mynthantering har kommunen valt att endast erbjuda betalning med kort. En annan anledning är också att mynten håller på att bytas ut och därför skulle automaterna behöva byggas om efter en kort tid vilket skulle betyda ombyggnadskostnader för att anpassa automaterna.

Det finns ett stort utbud av kommunala parkeringar där det är avgiftsfritt att parkera. Det finns även möjlighet att betala med andra betalmedel på andra centrala parkeringar som inte är kommunala.

Betalning med mobiltelefon kan bli ett komplement i framtiden.

Varför inför kommunen avgift?

Det ska vara enklare att hitta en ledig parkering i centrala Hudiksvall för att uträtta sina ärenden. De som behöver parkera hela dagar och längre perioder kan söka sig till parkeringar som inte är belägna mitt i centrala Hudiksvall. Se karta över parkeringar för bästa alternativ. De som har möjlighet att byt bilen mot att gå, cykla eller åka kollektivt ska förhoppningsvis göra det i större utsträckning.

De intäkter som avgiften ger kommer att användas till skötsel och underhåll av parkeringsytorna. Fram till den 1 februari 2017 har underhåll av de fyra nämnda parkeringarna finansierats genom skattemedel.

Vad gör jag om automaten är trasig?

Felanmälan görs hos Teknisk kundtjänst på telefon 0650 – 380 80.

Får jag parkera om automaten är trasig?

Om parkeringsautomaten är trasig får man parkera utan att betala avgift. Men komihåg att felanmäla det först. På Salutorget finns det tre parkeringsautomater så om en är trasig där ska man använda sig av någon av de andra.

Vad gäller övrig tid?

Övrig tid på dessa parkeringar är det tillåtet att parkera utan avgift och det finns inte heller någon maximal parkeringstid.

Vad gäller på parkeringsplatser för rörelsehindrade?

Inga av de kommunala parkeringsplatserna för rörelsehindrade är avgiftsbelagda.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050