Soptaxan går upp

Publicerad den 28 februari 2017

På måndagskväll tog Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslut om en ny avfallstaxa. Högre kostnader för förbränning och transporter samt sämre betalt för metaller gör att taxan går upp i snitt 15 procent.

- Förbränning av hushållssopor har blivit dyrare under senare år och det påverkar avfallstaxan, säger Annika Huber, ordförande tekniska nämnden Hudiksvalls kommun. Tidigare har vi haft en av de lägsta avgifterna i Sverige och nu lägger vi oss mer mot mitten, fortsätter Huber.

Förbränning av hushållssopor har blivit dyrare i Sverige. Fram till årsskiftet 2017 hade kommunen ett billigare avtal på förbränning än det nya avtalet. Fordonen har nu en högre miljöklass och transporterna är dyrare samt att det är sämre betalt för exempelvis metaller från återvinningscentralerna. Nytt är också att taxan bär sig själv utan att verksamhetsavfall och hantering av massor på Ulvberget påverkar.

Den nya taxan börjar gälla 1 april 2017 och taxekonstruktionen är en grund för att sortera matavfall. Nytt är att den som sorterar sitt matavfall kan ha hämtning var åttonde vecka på restavfallet (det gröna kärlet för soppåsar).

 • Villa 140 liters kärl: 1 545 kronor per år
 • Fritidshus 140 liters kärl: 1131 kronor per år

Inga skattepengar går avfallshanteringen och verksamheten har inget vinstsyfte. Taxan är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. Det är mer än bara sophämtningen hemma man betalar:

Grundavgift

Alla inom en kundgrupp (exempelvis villor) har samma grundavgift.

 • bemannade återvinningscentraler
 • behandling av grovavfall och farligt avfall
 • grovsopshämtning vid fastighet
 • ekonomi, fakturor, upphandling
 • kommunikation och kundservice
 • ledning och utveckling
 • moms

Rörlig avgift

Styrs av storlek på kärl och hämtningsintervall.

 • insamling
 • transporter, fordon
 • drift och underhåll
 • kärl, påsar
 • behandling av restavfall
 • snart behandling av matavfall

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050