Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Öppet möte om Njutångers skola 16 maj

Förslaget om ett utökat samarbete med Enångers skola under läsåret 2017-2018 för Njutångers år 4-6 har väckt många frågor och oro för skolans framtid.

Därför bjuder Njutångers skolas föräldraförening in till ett öppet möte på Njutångers Folkets Hus tisdag 16 maj kl 18. Vid mötet medverkar politiker och tjänstemän från lärandeförvaltningen.

Berörda vårdnadshavare i kommande årskurs 4 och 6 är inbjudna till ett möte torsdag 11 maj där man kommer att få praktisk information kring hur en utökad samverkan kan fungera. Vid mötet medverkar rektor och skolledning.