• Start
 • » Nyheter
 • » Bullerutredning för Ostkustbanan är klar

Bullerutredning för Ostkustbanan är klar

Publicerad den 16 juni 2017

Buller som överskrider gränsvärdena kommer att beröra fler fastigheter än idag om vi får dubbelspår genom centrala Hudiksvall. Men med bullerdämpande åtgärder, exempelvis bullerskärmar, får färre fastigheter jämfört med idag ljudnivåer som överskrider gränsvärdena.

Det framgår av den bullerutredning för del av Ostkustbanans passage genom Hudiksvall som WSP har gjort på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Bullerutredningen har utgått från nuvarande värden och har studerat ett så kallat nollalternativ år 2040 som innebär att banan ännu inte är utbyggd till dubbelspår, men har högre trafikbelastning än idag. Huvudfokus ligger på bullereffekter av en dubbelspårsutbyggnad med bullerskydd enligt västligt och östligt alternativ.

  Fler utredningar på gång

  Det pågår en rad utredningar som förberedelse och underlag till nästa utställning av förslag till tematiskt tillägg till 2008 års översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan. Materialet tjänar även till viss del som kunskapsunderlag inför Trafikverkets förnyade samråd.

  Planförslag har tidigare varit på samråd vid flera tillfällen och även ställts ut under sommaren och hösten 2016. Under utställningstiden aktualiserades behovet av olika kompletterande fördjupningar.

  Utställningen beräknas pågå under tiden slutet av augusti – slutet av oktober 2017. Därefter ska det tematiska tillägget antas i kommunfullmäktige.

  Underlagsutredningar

  Hallstaåsens vattentäkt (förutsättningar för östligt och västligt alternativ) tillsammans med Trafikverket
  Utredning beräknas vara klar vecka 25-26

  Bullerutredning västra och östra alternativen (effekter av bullerskydd för de centrala delarna av östra alternativet)
  Utredning levererad

  Gestaltning av genomfart av den centrala delen av staden (3 D-visualisering)
  Utredning beräknas vara klar vecka 28

  Riksintresse för kulturmiljö
  Utredning beräknas vara klar vecka 25

  Trafikering i staden
  Utredning beräknas klar vecka 25-26

  Tyck till om sidan

  Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

  Skicka

  Tack för ditt meddelande!

  Något gick fel...

  Skriv ut

  Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050