Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hudiksvalls skolor siktar mot framtiden i unikt projekt

Hudiksvalls kommun har som unik kommun i Sverige beviljats bidrag från Vinnova, myndigheten för innovation, för att utveckla en laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö på tre av våra skolor.

Projektet innebär en möjlighet för oss att redan nu utforska och utveckla framtidens skolmiljö, och att ligga i framkant i både den digitala och den fysiska utvecklingen av skolan som vi ser kommer bli nödvändig framöver.

Projektets syfte är att skapa en arbetsmiljö där skolans personal inte bara trivs och mår bra, utan känner att de har möjlighet att växa och vara innovativa i sin roll, och en lärmiljö där eleverna vill, och tycker att det är spännande, att vara.

– Vi ser vikten av att utveckla undervisningen mot något som elever vill delta i, istället för att känna att de måste. Vi vill utveckla en arbetsmiljö för både elever och lärare som ger ett mervärde, och som lyfter lusten till lärande för alla. På så vis kan skolan bli till en attraktiv arbetsplats som lockar fler drivna och engagerade lärare, och där eleverna har drivkraften att nå högre resultat, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle. Exakt vad det kommer att innehålla är ännu inte utarbetat – poängen med projektet är att chefer och personal tillsammans med samarbetspartnerna ska ta fram det innehåll som bäst gynnar verksamheten, och leder till målet att fler elever vill gå i skolan, och att all personal upplever sin arbetsplats som stimulerande. Det handlar om fysiska miljöer såsom ventilation, ljus och möbler, men även om teknikutveckling och resursanvändning.

De tre skolor som har valts ut till projektet är Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Dessa har valts ut främst med tanke på sina fysiska miljöer – en vanlig F-9-skola, en klassisk skolbyggnad i sten och en typisk korridorsskola – skoltyper som alla står inför utmaningar i den framtida digitala och fysiska skolutvecklingen.