Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utredningar för Ostkustbanan på gång

Det pågår en rad utredningar som förberedelse och underlag till nästa utställning av förslag till tematiskt tillägg till 2008 års översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan och inför Trafikverkets förnyade samråd. Hudiksvalls kommun har förordat det centrala stationsläget och ett kommande dubbelspår på Ostkustbanan föreslås därför dras i befintligt läge genom centrala Hudiksvalls stad. När kommunen förra sommaren hade utställning av översiktsplaneförslaget för dubbelspårig järnväg framkom behovet av fördjupade utredningar inom en rad områden. De utredningar som nu görs har tagit sin utgångspunkt från tidigare utställningshandling.

Kommunen får genom utredningarna ett mer genomarbetat underlag för det fortsatta arbetet. Utställningen beräknas ske under tidig höst 2017.