KIVO-modellen från Hudiksvall på Almedalsveckan

Många nyanlända har kort eller ingen utbildning. Deras möjligheter att fullfölja en utbildning och etablera sig i arbetslivet måste förbättras. På årets Almedalsvecka pratar social- och omsorgsförvaltningens Per Iversen om KIVO-modellen, som spridit sig från Hudiksvall till ett stort antal kommuner.

- Den demografiska utmaningen Sverige innebär stort nyrekryteringsbehov inom vård och omsorg, särskilt inom äldreomsorgen, säger Per Iversen. Samtidigt är det allt svårare att locka tillräckligt många unga att söka gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Arbete inom den kommunala omsorgen innebär allt mer sjukvård, vilket gör att kompetenskraven inom den kommunala omsorgen blivit allt viktigare.

Per Iversen, verksamhetschef på social- och omsorgsförvaltningen är inbjuden till årets Almedalsvecka för att prata om KIVO-metoden från Hudiksvalls kommun som idag används i 30-talet kommuner.

KIVO-metoden är ett rekryteringsverktyg för arbetsgivarna inom vård och omsorg där man i nära samverkan med arbetsförmedlingen och arbetstagarorganisationerna systematisk arbetar med branschens kompetensförsörjningsutmaning. Metoden är en kvalitetssäkrad metod för inkludering i vård och omsorg, där arbetsgivarna hittar efterfrågad kompetens i grupper som ofta står utanför arbetsmarknaden. För närvarande pågår ESF projekt i drygt 30 kommuner, med 200 deltagare redan under första året. Antalet deltagare förväntas flerdubblas.