Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Svante Brunåker, akademichef Högskolan i Gävle; Gerd Olsson, ordförande lärandenämnden; Jaana Kurvinen, avdelningschef för humaniora Högskolan i Gävle, Ingela Rauhala, förvaltningschef lärandeförvaltningen; Peder Thalén, forskningsledare Högskolan i Gävle.

Nytt forskningsprojekt till Hudiksvalls skolor

Lärandeförvaltningen i Hudiksvall kommer under hösten att starta ett angeläget samarbete med Högskolan i Gävle, där en doktorand från högskolan kommer att placeras i Hudiksvall och genomföra forskning i kommunens högstadieskolor.

Syftet med forskningen är att identifiera och genomföra utvecklingsinsatser i klassrumsundervisningen i klasser med flerspråkiga och nyanlända elever – ett område som den senaste tiden har blivit allt mer aktuellt och viktigt att lägga fokus på. Forskningen är en del av högskolans större projekt Språket som nyckel, som har som mål att tillsammans med regionens utbildningsväsende skapa en integrerad forskningsmiljö kring svenska som andraspråk. Att en doktorand placeras i Hudiksvall innebär en unik möjlighet för kommunen att inte bara få ta del av, utan även vara en central aktör i banbrytande forskning inom området svenska som andraspråk.

– Vi ser ett behov i våra klassrum av att utveckla och förnya arbetssätten för att stärka både elever och lärare i undervisningen. Antalet flerspråkiga och nyanlända elever har ökat, vilket har lett till utmaningar i arbetet med att säkerställa en likvärdig skolgång för alla elever. Vi behöver hitta nya metoder för att skapa både ett språk- och ett kunskapsutvecklande arbetssätt för elever såväl som lärare. Att få en doktorand som utgår från just våra förhållanden i sin forskning är en stor fördel för oss, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen i Hudiksvall.

Hudiksvalls kommun går in i samarbetet under fem år, och kommer att vara delaktig i problemformuleringen för doktorandprojektet. Därigenom kan forskningen ”skräddarsys” för att bäst gynna våra skolors utvecklingsbehov. Kommunen får även möjlighet att vara delaktig i det större projektet Språket som nyckel, och ta del av aktiviteter, information och resultat som kommer fram inom projektet som helhet.

– Vi hoppas även att doktorandprojektet kan bli en grund för fortsatta samarbeten med Högskolan i Gävle. Att ha en etablerad och aktiv kontakt gynnar både våra skolor och Högskolan i Gävle, säger Ingela Rauhala.